– Szakképzéssel kapcsolatos javaslatok, észrevételek megfogalmazása, továbbítása a Kamarán keresztül az Ágazati Készségtanácsokba.
– Tehetséggondozó programok/felzárkóztatás.
– Pályaorientációs tevékenység.
– Tagok részére tanulói kiválasztó program / Életpályamodell
– A szakképzési centrumokkal és a duális képzésbe bekapcsolódó képzőhelyekkel közösen a tanulók irányított kihelyezése a gyakorlati képzőkhöz.
– Képzőhelyek bemutatása a tanulóknak céglátogatás, prezentáció keretében.
– A vendéglátás-turizmus szerteágazó területének megismertetése a tanulókkal az iskolai képzés indulásával párhuzamosan, amennyiben megoldható órakeretbe beépítve. Személyes elbeszélgetés a tanulókkal, az iskola, a képzőhely bevonásával, ezzel segítve a tanuló megfelelő gyakorlati hely választását. Motivációs levél, pályázat készítése a választott képzőhely részére.
– Mesterképzés: A vendéglátás-turizmus területén megszervezett mesterképzés szakmai segítése.
– Gyakorlati képzőhelyek minősítési rendszere tagok részére.
– Mentor programok kialakítása/Maradj itthon fiatal.
– Szakmai klubok működtetése – szakmai tudás megosztása, továbbképzések, innováció, tapasztalatcsere.
– Szakmai versenyek szervezése (tanulók és szakemberek) a megyében/régióban.
– Szakmai továbbképzések tagok részére.